Main Menu
Raziščite informacije z izbiro na zemljevidu ali s spustnim menijem
Preklopi na pogled z informacijami

Zadnja posodobitev informacij: maja 2021 | Več o tem

Nazaj na zemljevid sveta
Factory workers image
O našem globalnem izvornem zemljevidu

Primark nima v lasti nobenih tovarn in je selektiven glede dobaviteljev, s katerimi sodeluje. Vsaka tovarna, ki proizvaja izdelek za Primark, se mora zavezati, da bo izpolnjevala mednarodno priznane standarde, preden dobi prvo naročilo in v celotnem obdobju sodelovanja z nami.

Tovarne, ki so prikazane na globalnem izvornem zemljevidu podjetja Primark, so proizvodni obrati dobaviteljev Primarka, ki predstavljajo več kot 95% izdelkov Primark za prodajo v trgovinah podjetja Primark. Tovarna je podrobno navedena na zemljevidu šele potem, ko eno leto proizvaja izdelke za podjetje Primark in postane uveljavljen dobavitelj. V prvem letu mora tovarna dokazati, da lahko dosledno deluje v skladu z etičnimi standardi podjetja Primark in izpolnjuje naše komercialne zahteve na področjih, kot sta kakovost in pravočasna dostava

Vsak vnos v tovarno vključuje naslov lokacije, število delavcev in razdelitev po spolu. Informacije na zemljevidu bomo pregledali in posodobili dvakrat letno, čeprav se lahko odločimo za odstranitev tovarne med uradnimi posodobitvami, če določene tovarne ne bomo več uporabljali kot dobavitelja.

Zavrnitev odgovornosti
Tovarniške podatke dobaviteljev posodabljamo dvakrat na leto. Sprejeti so vsi razumni varnostni ukrepi za preverjanje informacij, ki jih vsebuje naš globalni izvorni zemljevid. Objavljeno gradivo pa se distribuira brez kakršnega koli jamstva, bodisi izrecnega bodisi implicitnega. Za uporabo in razlago objavljenega gradiva je odgovoren bralec. Podjetje Primark v nobenem primeru ni odgovorno za škodo, ki izhaja iz njegove uporabe. Meje, označbe in predstavitev gradiva na tem globalnem izvornem zemljevidu ne pomenijo izražanja kakršnega koli mnenja Primarka v zvezi s pravnim statusom katere koli države, ozemlja, mesta ali katerega koli območja ali njegovih organov ali v zvezi z razmejitvijo državnih ali drugih meja.