Main Menu
Verken de informatie door te kiezen op de kaart of gebruik het vervolgkeuzemenu
Schakel over naar de informatieweergave

Informatie voor het laatst bijgewerkt in mei 2021 | Kom meer te weten

Terug naar de wereldkaart
Factory workers image
Over onze global sourcingkaart

Primark bezit geen fabrieken en wij zijn selectief over de leveranciers met wie wij werken. Alle fabrieken die producten voor Primark vervaardigen, dienen te beloven dat zij zich aan internationaal erkende normen zullen houden voordat wij een order plaatsen en gedurende de tijd dat wij met hen werken.

De fabrieken op Primarks global sourcingkaart zijn de productiebedrijven van onze leveranciers, en leveren meer dan 95% van de Primark-producten die in Primarkwinkels worden verkocht. Een fabriek wordt pas op de kaart weergegeven wanneer die meer dan een jaar lang producten voor Primark heeft gemaakt en een gevestigde leverancier is geworden. Tijdens het eerste jaar dient de fabriek aan te tonen dat zij consistent volgens de ethische normen van Primark kan werken en aan onze commerciële vereisten ten aanzien van kwaliteit en tijdige levering kan voldoen.

Voor elke fabriek wordt het adres, het aantal arbeiders en de genderverdeling weergegeven. Wij zullen de informatie op de kaart tweemaal per jaar controleren en bijwerken, maar we kunnen een fabriek tussen de formele beoordelingen verwijderen als wij een bepaalde fabriek niet meer als leverancier gebruiken.

Disclaimer
Wij werken de gegevens over de fabrieken van onze leveranciers twee keer per jaar bij. Alle redelijke voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de informatie op onze wereldwijde inkoopkaart te verifiëren. Het gepubliceerde materiaal wordt echter gedistribueerd zonder enige garantie van welke aard dan ook, zij het uitdrukkelijk of stilzwijgend. De verantwoordelijkheid voor het gebruik en de interpretatie van het gepubliceerde materiaal ligt bij de lezer. Primark kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik daarvan. De grenzen, benamingen en presentatie van materiaal op deze wereldwijde inkoopkaart geven geenszins een mening van Primark weer, van welke aard dan ook, betreffende de wettelijke status van een land, grondgebied, stad of gebied of de overheden daarvan, of betreffende het afbakenen van de grenzen daarvan.