Main Menu
Preskúmajte informácie výberom z mapy alebo pomocou rozbaľovacej ponuky
Prejdite na zobrazenie informácií

Informácie boli naposledy aktualizované v októbri 2023 | Zistiť viac

Späť na mapu sveta
Factory workers image
O našej globálnej mape zdrojov

Spoločnosť Primark nevlastní žiadne závody a je selektívny ohľadne toho s akými dodávateľmi spolupracuje. Každý závod, ktorý vyrába produkty pre Primark splnil medzinárodne uznávané štandardy, predtým než bola vykonaná prvá objednávka a po celý čas našej spolupráce.

Prevádzky uvedené na mape sú výrobné závody dodávateľov spoločnosti Primark, ktoré predstavujú približne 94 % výrobkov spoločnosti Primark určených na predaj v našich predajniach. Továreň je na mape uvedená až po tom, čo rok vyrábala výrobky pre spoločnosť Primark a stala sa etablovaným dodávateľom. Počas prvého roka musí továreň preukázať, že dokáže dôsledne pracovať podľa etických štandardov spoločnosti Primark, ako aj spĺňať naše obchodné požiadavky v oblastiach, ako sú kvalita a včasné dodávky.

Každý záznam o závode obsahuje adresu pracoviska, počet pracovníkov a rozdelenie podľa pohlavia. Informácie na mape budeme kontrolovať a aktualizovať raz do roka, pričom prevádzku môžeme odstrániť aj medzi formálnymi aktualizáciami, ak už konkrétna prevádzka nie je používaná ako dodávateľ.

Vylúčenie zodpovednosti
Údaje o výrobných závodoch našich dodávateľov aktualizujeme raz do roka. Prijímame všetky primerané opatrenia na overenie informácií obsiahnutých v našej globálnej mape zdrojov. Publikovaný materiál sa však distribuuje bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Zodpovednosť za použitie a interpretáciu publikovaného materiálu je na čitateľovi. Spoločnosť Primark v žiadnom prípade nezodpovedá za škody vyplývajúce z jeho používania. Hranice, označenia a prezentácia materiálov na tejto globálnej mape zdrojov neznamenajú vyjadrenie akéhokoľvek názoru zo strany spoločnosti Primark, pokiaľ ide o právne postavenie ktorejkoľvek krajiny, územia, mesta alebo oblasti alebo jej orgánov, ani pokiaľ ide o vymedzenie jej hraníc.