Main Menu
Zjistěte více informací výběrem z mapy nebo v rozbalovací nabídce
Zobrazit informace

Informace byly naposledy aktualizovány v říjen 2023 | Více informací

Zpět na mapu světa
Factory workers image
O globální mapě zdrojů

Primark nevlastní žádné továrny a dodavatele, s nimiž spolupracuje, si pečlivě vybírá. Každá továrna, která pro Primark vyrábí, se musí před první objednávkou a po celou dobu spolupráce zavázat k dodržování mezinárodně uznávaných norem.

Továrny uvedené na mapě jsou výrobní závody dodavatelů společnosti Primark, které dodávají přibližně 94 % výrobků Primark určených k prodeji v našich prodejnách. Továrnu přidáme na mapu až poté, co pro Primark jeden rok vyrábí a stane se uznávaným dodavatelem. Během prvního roku musí továrna prokázat, že dokáže důsledně dodržovat etické normy společnosti Primark a plnit naše obchodní požadavky v oblastech, jako je kvalita a včasné dodání.

V popisku každé továrny je uvedena adresa, počet pracovníků a poměr pohlaví. Tovární údaje našich dodavatelů aktualizujeme jednou ročně, ale když přestaneme od některé z továren zboží odebírat, továrnu z mapy smažeme i mimo dobu běžné aktualizace.

Prohlášení
Informace na mapě každoročně kontrolujeme a aktualizujeme, ale je možné, že konkrétní továrnu odebereme i mimo rámec obvyklých aktualizací, jestliže ji už nevyužíváme jako dodavatele. K ověření informací obsažených v globální mapě zdrojů jsme přijali veškerá přiměřená opatření. Zveřejněný materiál je však poskytován bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné či konkludentní. Za použití a výklad zveřejněného materiálu odpovídá čtenář. Primark v žádném případě nenese odpovědnost za škody vyplývající z používání materiálu. Hranice, označení a prezentace materiálu na této globální mapě zdrojů není vyjádřením žádného názoru společnosti Primark ohledně právního postavení země, území, města nebo oblasti nebo jejích orgánů nebo ohledně vymezení jejích hranic.