Main Menu
Wyszukuj informacje, wybierając obiekty na mapie, lub korzystając z rozwijanego menu
Przełącz do widoku informacji

Ostatnia aktualizacja informacji: październik 2023 r. | Dowiedz się więcej

Nazaj na zemljevid sveta
Factory workers image
Informacje o mapie naszego globalnego zaopatrzenia

Primark nie jest właścicielem żadnej fabryki i wybiera dostawców drogą selekcji. Przed złożeniem pierwszego zamówienia i przez cały czas trwania współpracy z nami, każda fabryka wytwarzająca produkty dla Primark musi zobowiązać się do przestrzegania uznanych międzynarodowych standardów.

Pokazane na mapie obiekty to fabryki naszych dostawców, w których produkowanych jest około 94% produktów Primark sprzedawanych w naszych sklepach. Fabryka zostaje umieszczona na mapie dopiero wtedy, gdy wytwarza produkty dla Primark przez co najmniej rok i staje się stałym dostawcą. W ciągu pierwszego roku fabryka musi udowodnić, że jest w stanie konsekwentnie działać zgodnie z etycznymi standardami Primark, oraz że potrafi spełnić wymagania handlowe w takich kwestiach jak jakość oraz punktualna dostawa. Każdy wpis dotyczący fabryki zawiera adres zakładu, liczbę pracowników oraz ich podział ze względu na płeć. . Dane dotyczące fabryk naszych dostawców są aktualizowane raz w roku. Możemy jednak zdecydować się na usunięcie fabryki pomiędzy formalnymi aktualizacjami, jeśli nie korzystamy już z usług danej fabryki jako dostawcy.

Każdy wpis dotyczący fabryki zawiera adres zakładu, liczbę pracowników oraz ich podział ze względu na płeć. Dane dotyczące fabryk naszych dostawców są aktualizowane raz w roku. Możemy jednak zdecydować się na usunięcie fabryki pomiędzy formalnymi aktualizacjami, jeśli nie korzystamy już z usług danej fabryki jako dostawcy.

Zavrnitev odgovornosti
Raz do roku będziemy dokonywać przeglądu i aktualizacji informacji widocznych na mapie, ale w każdym momencie możemy usunąć z niej zakład, jeśli przestaliśmy z nim współpracować. Sprejeti so vsi razumni varnostni ukrepi za preverjanje informacij, ki jih vsebuje naš globalni izvorni zemljevid. Objavljeno gradivo pa se distribuira brez kakršnega koli jamstva, bodisi izrecnega bodisi implicitnega. Za uporabo in razlago objavljenega gradiva je odgovoren bralec. Podjetje Primark v nobenem primeru ni odgovorno za škodo, ki izhaja iz njegove uporabe. Meje, označbe in predstavitev gradiva na tem globalnem izvornem zemljevidu ne pomenijo izražanja kakršnega koli mnenja Primarka v zvezi s pravnim statusom katere koli države, ozemlja, mesta ali katerega koli območja ali njegovih organov ali v zvezi z razmejitvijo državnih ali drugih meja.